Glans-techniek

Marja Klaver heeft haar jarenlange ervaring verwerkt in de ‘Glans-techniek’. Een systeem waarmee je als school succesvol ouderbetrokkenheid realiseert. Het helpt leerkrachten een excellente relatie op te bouwen met elke ouder van elk kind.

“Na ruim 150 scholen te hebben getraind op het gebied van ouderbetrokkenheid, heb ik gezien dat een systeem toepassen fantastische resultaten genereert. In de Glans-techniek heb ik mijn ervaring met wat wel en niet werkt doorgevoerd.“

Glanzende relaties tussen school en ouders doen kinderen goed. Want de betrokkenheid van ouders is wezenlijk voor de schoolontwikkeling van hun kind(eren).

Over de Glans-techniek

G = Grondhouding en Gesprek
Partnerschap, respect voor en omgaan met verschillen in mening en achtergrond. De leraar is regisseur in driehoek ‘kind-ouder-leraar’, opdat deze gaat glanzen. De leerling kan dan loyaal zijn aan ouders én leraar.

L =  Lijn door het jaar en de school heen
Bij aanvang van het schooljaar spreekt de leraar met de ouders over hun wensen en dromen dit jaar voor hun kind. En hoe zij betrokken willen worden. Gedurende het jaar worden ouders systematisch geïnformeerd en betrokken. Het jaar eindigt met een evaluatie en feedback gesprek.

A =  Ambitie: elke ouder 100% succesvol betrokken
Effect: positieve beïnvloeding op de schoolloopbaan van het kant. Succesvol betrokken sluit aan bij de visie en de mogelijkheden van de school.

N =  Naast
Ouders en leraren staan naast elkaar, werken samen vanuit hun eigen rol en taak.
De leraar is onderwijsprofessional, de ouder is ervaringsdeskundig.

S =  Systeem
De leraar meet maandelijks de kwaliteit van de samenwerking met ouders en legt dit vast in het leerlingvolgsysteem. Hij komt in actie als dat nodig is. Teamleden leren van elkaar, delen succesverhalen en lastige situaties. Er komt een lijn van groep 1 tot 8 door de school heen.

Samen vormen deze letters een integraal systeem dat scholen kunnen toepassen om ouderbetrokkenheid tot een excellent niveau te brengen. De Glans-techniek wordt zowel toegepast op het niveau van de leraar, het team, als de directie.

Het resultaat van succesvolle ouderbetrokkenheid:

–        elk kind groeit door naar zijn ‘persoonlijk record’
–        elke ouder wordt ambassadeur van de school
–        een schoolteam met een sterke professionele uitstraling

Met Glans aan de slag? Hier lees je wat er voor jouw school mogelijk is.

Delen met:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone