Anje Bechtel

Anje: “We werken nu toe naar het betrekken van 100% van de ouders.”

“We hebben op dit moment module 1 van het Glans Online programma met succes afgesloten. Met elkaar als team volgen we de lessen. De ene keer samen tijdens een teamvergadering. De andere keer schriftelijk als huiswerk. We maken naar aanleiding van de gevolgde lessen afspraken met elkaar en spreken elkaar hier ook op aan. Dit kunnen afspraken zijn voor de korte termijn (b.v. snel handelen als een relatie met een ouder dof is) maar ook afspraken voor de lange termijn. (b.v. de omgekeerde 10-minutengesprekken komen nu structureel terug in de jaarkalender.)

Daarnaast heeft de directeur een keer in de drie maanden een 10-minutengesprek met alle leerkrachten over de relatie met de ouder, over de sfeer/klimaat in de groep en over de gemaakte afspraken. We bespreken waar de leerkracht tegen aanloopt en wat goed gaat.”

 
Bekijk hier een videoreferentie van Anje:

Wat heeft de Glans-techniek jullie opgeleverd? Wat is er veranderd sinds de invoering van de Glans-techniek?

“Dat op dit moment minimaal 80% van de ouders tevreden zijn over de school en dat ouders onze ambassadeur zijn. We werken nu toe naar 100%.

Onze houding naar ouders is veranderd. We zien ouders meer als partner waar we mee samenwerken in het belang van hun kind. De leerkracht als professional, de ouder als ervaringsdeskundige. Ouders voelen zich gehoord en hebben/krijgen vertrouwen in de school. De sfeer in school is hierdoor verbeterd.

Ouders, kinderen en leerkrachten gaan met plezier naar school. Dat is een grote winst.”

Delen met:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone