Belang Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is het verborgen kapitaal van scholen. De positieve betrokkenheid van ouders heeft een zeer belangrijke invloed op de schoolloopbaan van het kind. Direct en indirect en op zowel de korte als de lange termijn.

Invloed op prestaties en gedrag

driehoekgesprekkenOuderbetrokkenheid beïnvloedt in de basisschoolleeftijd direct de schoolprestaties en het sociale gedrag van kinderen. Deze invloed strekt zich uit tot het doorzettingsvermogen, maar ook bijvoorbeeld de receptieve woordenschat. Ouderbetrokkenheid zorgt voor positief gedrag van het kind naar andere kinderen en volwassenen en vermindert probleemgedrag in de lesgroep. Ook bevordert het een positieve houding ten aanzien van leren.

Indirect hangt Ouderbetrokkenheid samen met lagere doublure-cijfers en minder schooluitval. Een positieve betrokkenheid van ouders versterkt het onderwijsrendement en resulteert het kind vaker het vervolgonderwijs afmaakt.


Het effect van ouderbetrokkenheid is groot

In de basisschoolleeftijd is het effect van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van het kind zelfs groter dan het effect dat wordt veroorzaakt door het verschil in de kwaliteit van scholen.

Stel jezelf eens de volgende vraag: welk kind verdient het dat zijn ouders niet betrokken zijn? Geen enkel kind toch!

Het is hierom erg belangrijk dat schoolteams en leraren succesvolle ouderbetrokkenheid tot hun onderwijskundige taak rekenen. En hier een actief beleid in voeren. Daarnaast is het van belang om ook de ouders te laten weten hoe belangrijk zij zijn voor een succesvolle schoolloopbaan van hun kind.

Ouderbetrokkenheid is als Haarlemmer Wonderolie. Als het op de juiste manier wordt aangepakt, levert het enorm veel op:

  • Kinderen halen hun persoonlijk record
  • Ouders zijn ambassadeur van de school
  • Het team werkt professioneel vanuit een heldere visie

scheidenAls het niet op orde is, zijn de kosten hoog. De leerkracht ervaart onnodig veel extra werkdruk en krijgt vaak een gevoel van onvermogen en frustratie. Het kind voelt zich onveilig en komt in een loyaliteitsconflict tussen leerkracht en ouder.

Een systematische aanpak – met een heldere lijn door het jaar en de school heen – voorkomt onnodig gedoe en bespaart tijd. De school is pro-actief in het betrekken van ouders. Dit voorkomt vragen, onduidelijkheid en gedoe als het al te laat is. Ouders weten vanaf de eerste dag wat de rolverdeling is. De leerkracht is uitdrager van de gezamenlijke visie en staat hiermee sterk.

 Maak van ouderbetrokkenheid een succes! Lees hier je dit in de praktijk kunt doen

Delen met:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone