Femmy Sassen

Femmy: “We krijgen concrete handvaten om beter met ouders te communiceren.”

De school: Montessorischool De Wielerbaan

De Wielerbaan is een Montessorischool. Het heeft een populatie kinderen van met name hoger opgeleide en enkele lager opgeleide ouders. De meeste ouders zijn autochtoon, een klein percentage is allochtoon.Wielerbaan klein

Respect, vertrouwen en veiligheid. Dat zijn de waarden die hoog in het vaandel staan bij openbare Montessorischool De Wielerbaan. Ouders worden in grote mate betrokken bij de activiteiten van de school.

De ambassadeur: Femmy Sassen – Directeur

Femmy klein

Hoe werken jullie met de Glans-techniek in de school?

“We zijn onderdeel van de Glans-pilotgroep binnen onze Stichting Consent. We hebben zojuist het trainingstraject met Marja Klaver afgerond. We zijn nu bezig geweest met voorbereiding en implementeren. De volgende stap zal de borging zijn binnen onze school. We hebben geoefend met verschillende gesprekstechnieken, kaders aangeven en gedragsverandering. De praktijk werd erg goed met de theorie verbonden tijdens de training. Hierdoor konden we het geleerde direct in praktijk brengen.

Aan het begin van het schooljaar hebben we kennismakingsgesprekken gevoerd met ouders. Ze konden vertellen wat hun hoop en dromen zijn voor hun kind. Ook hebben we afgesproken hoe we willen gaan samenwerken. De hoop- en dromengesprekken hebben we tevens met de kinderen gevoerd. Zo hebben we in kaart gebracht waar hun talent ligt en wat ze graag willen worden.”

Wat heeft de Glans-techniek jullie opgeleverd? Wat is er veranderd sinds de invoering van de Glans-techniek?

De Wielerbaan is inmiddels ruim een jaar bezig met de Glans-techniek. We tekenden het resultaat op in dit interview.

Delen met:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone