De weg naar 100% succesvolle ouderbetrokkenheid

Dit uitgekiende Train-de-trainer-traject is speciaal geschikt voor een groep van 5-7 scholen of IKC’s. Samen ga je op weg naar 100% succesvolle ouderbetrokkenheid. We noemen dit de ‘koninklijke weg’. Het is ons favoriete en meest verkochte traject, omdat het zo snel fantastische resultaten oplevert.

Welk kind verdient het dat zijn ouders niet betrokken zijn? Geen enkel kind toch? Met dit traject krijgt elke driehoek glans.

ouderbetrokkenheid-driehoekHet resultaat

Het resultaat van succesvolle ouderbetrokkenheid is dat

 • Kinderen floreren
 • Ieder kind het persoonlijke record behaalt
 • Ouders ambassadeur zijn van de school
 • Het team met een professionele uitstraling en vanuit visie met ouders samenwerkt

srpo_vignet_kleur_herregistratieHet deel van dit traject voor de directeur is gecertificeerd door het Schoolleidersregister en geldt voor de herregistratie. Het sluit aan bij het thema ‘In relatie staan tot de omgeving’.

register-glans-onlineHet deel van dit traject voor de leraar is gecertificeerd voor het Lerarenregister. Het is geldig voor 38 registeruren per jaar. Het traject voldoet hiermee aan de vereiste kwaliteitsnormen.


Opzet traject

Het volledige traject beslaat 4 jaar.  Je kunt het ook in delen volgen. Het train-de-trainer-programma wordt ondersteund door Glans Online. Dit is een uitgekiende online training, die je als directeur samen met je team doorloopt.

Van elke school/IKC doen de directeur en 2 teamleden mee. Samen vormen zij de regiegroep. Deze groep implementeert de Glans-techniek. Doordat je dit programma met meerdere scholen volgt, inspireer je en leer je van elkaar.

Ieder jaar volg je 1 module. In iedere module zijn de 5 letters van de Glans uitgewerkt, die je stap-voor-stap volgt. Iedere 2 maanden is er een teamsessie rondom een letter met opdrachten.

Opbouw modules

Modules
Jaar 1 – Module 1: Analyse en plan van aanpak

Het schoolteam  onderzoekt waar het Glanst in de school en waar het dof is. Directeur en team schoolteam bepalen het gewenste eindresultaat, maken per letter een eerste plan van aanpak en onderzoeken welke scholing nodig is.

Jaar 2 – Module 2: 80% van de driehoeken gaat glanzen

De glanstechniek wordt verdiept. Waar het dof blijkt, wordt gepoetst. Het didactisch partnerschap met ouders staat centraal. Het team krijgt de Glanstechniek in de vingers. Dat vraagt om reflectie en ontwikkeling.

Jaar 3 – Module 3:  90% van de driehoeken glanst

In deze module gaat de aandacht uit naar ouders, die afstand bewaren tot de school. Ouders ontdekken hoe belangrijk zij zijn en welke talenten hun kinderen hebben. Teamscholing kan noodzakelijk zijn om teamleden toe te rusten 90% van de driehoeken leraar-ouder-kind te laten glanzen.

Jaar 4 – Module 4:  100% van de driehoeken Glanst

In deze module speciale aandacht voor kinderen van risicovolle ouders. Als de ouders niet in staat zijn om hun kind te begeleiden, hoe vind je dan als team een betrouwbare volwassene, die wel schouder aan schouder met de leerling en de school staat? Ook certificering van de school en het borgen van de behaalde successen, komen uitgebreid aan bod.

Waarom de ambitie van 100% van de ouders betrekken? Welk kind verdient het dat zijn ouders niet betrokken zijn? Geen enkel kind toch?

Opbouw Glans Online

Glans Online is het programma dat je als team ondersteunt in de uitvoering van iedere teamsessie. Je krijgt als regiegroep elke 2 maanden een online les, waarmee je de teamsessie vorm geeft. De les bestaat uit :

 • een brief voor jou als directeur met uitleg over de letter en de teamsessie.
 • een aflevering van ‘De kracht van de mindset. Deze film van 10-15 minuten is voor het team gemaakt. Elke aflevering focust zich op 1 van de 5 letters.
 • praktisch materiaal in de toolkit.
 • een online gesloten Forum voor vragen en het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers aan de train-de-trainersbijeenkomsten.

Tijdsbesparing

We weten hoe druk het is in het dagelijk schoolleven. Al ons materiaal is er dan ook op gericht om jullie tijdsinvestering zo klein mogelijk en tegelijkertijd effectief te houden. We hebben materiaal ontwikkeld, waarmee je de pers kunnen laten weten waar de school mee bezig is. Dit geeft positieve publiciteit. Ook is er een eenvoudig actieonderzoek beschikbaar, waarmee je de resultaten eenvoudig bij kunt houden. Zowel voor je eigen school, als voor de Ouderraad en de Raad van Toezicht. Zo werk je meteen aan de borging.

Extra offline ondersteuning is altijd en op maat mogelijk

Iedere school is uniek en heeft eigen uitdagingen. Soms is extra verdieping op bepaalde onderdelen nuttig. Bijvoorbeeld een kick-off bijeenkomst voor een flitsende start, een keep-on-going gesprek tussen de directeur en Marja Klaver, een training op maat, een begeleide ouderavond, een intervisietraining voor het team, een stuurgroep gericht op de voortgang.

klaver-button-cyaangroot75h


Waarom kiezen voor deze Koninklijke weg?

Referentie

Marcel Poppink Consent
Consent-bestuurder Marcel Poppink zegt over het traject dat zij volgden: “Zowel ouders, kinderen als leerkrachten zijn enthousiast.” Lees hier de hele referentie van Consent.

Succesvolle ouderbetrokkenheid bereik je met de Glans-techniek

Succesvolle ouderbetrokkenheid bereik je met de Glans-techniek

Waarom Glans?

> Glans genereert bewezen effect
Deze bewezen methodiek is ontstaan uit de combinatie van wetenschappelijk onderzoek en de praktijkervaring met 120 scholen. Je hoeft dus niet opnieuw het wiel uit te vinden en gaat aan de slag op de meest effectieve manier.

> Samen invoeren versterkt elkaar
Je inspireert elkaar. Door ervaringen te bespreken leer je samen hoe je de dynamiek in de driehoek ouder-leraar-kind laat glanzen. Het onderwerp gaat zo echt leven, wat de borging ten goede komt.

> De Glanstechniek bespaart je onder de streep tijd en voorkomt werkstress
Je krijgt veel direct bruikbare tools. Vanaf les 1 zie je resultaat in je school/IKC. Het kost slechts 1 uur per maand voor teamleden en 1,5 uur per maand extra voor de regiegroep. Door driehoeken te laten glanzen, wordt de basis gelegd voor educatief partnerschap.


Uit de DUO Monitor 2016 is gebleken dat 55% van de onderzochte leerkrachten de ontwikkeling dat ouders steeds meer eisen stellen aan de school als een belangrijke veroorzaker van hun werkdruk ervaart. 70% vindt dat de schoolleiding hiervoor een oplossing zou moeten bieden. Met dit traject rust je je leerkrachten toe hier professioneel mee om te gaan.


Demo

Hieronder zie je de demo van Glans Online. Je krijgt zo een goede indruk van wat het online gedeelte van dit traject inhoudt:

 


Interesse? Aan de slag met ouderbetrokkenheid? Neem contact op met ons.

Meer referenties

Het IKC Stroinkslanden is gestart met de Koninklijke Weg. Dit is een greep uit hun reacties tot nu toe: We hebben eerst een train-de-trainer sessie gehad, gevolgd door een teamsessie. Dit was een goede opzet, omdat de stof zo goed blijft hangen doordat er herhaling is. We hebben mooie handvatten gekregen en zijn enthousiast om hier verder mee aan de slag te gaan binnen het IKC. Er is veel informatie, we moesten goed kijken wat voor ons team het meest relevant was. We zijn bewuster van de invloed van onze houding op de relatie met ouders en hoe we een goede samenwerkingsrelatie kunnen aangaan. Dat we ouders als ervaringsdeskundige benaderen werkt echt bevorderend hierin.

Van scholengroep Consent zeggen deelnemers van de Koninklijke weg dit, in een reactie na de eerste bijeenkomst:

 • “Het samen delen van de inzichten met collega’s en ook de collega’s van andere scholen is echt een pluspunt bóvenop het boek.”
 • “Het finetunen op verschillende onderdelen werkt echt.”
 • “Ik ben geprikkeld om hier met onze school mee aan het werk te gaan.”
 • “Ik heb een goed gevoel over het traject.”

Hetty ten Heggeler, leerkracht bij OBS het Stadsveld: “Glans werkt!!!! Afgelopen maandag bij de training Glans heb ik een casus ingebracht die mij wel erg hoog zat. Het was fijn om samen te sparren en tips te krijgen hoe je in gesprek kunt gaan met ouders. Gisteren heb ik het gesprek gevoerd en ik moet zeggen dat ik er met een heel goed gevoel op terugkijk. Ik ben duidelijk geweest en heb ook duidelijk aangegeven dat ouders vertrouwen moeten hebben in onze deskundigheid en in ons handelen, zonder zich daar steeds tussendoor  in te mengen. We hebben het gesprek goed afgesloten en gaan voor de samenwerking naast elkaar! Van onze IB’er die ook bij het gesprek was kreeg ik een groot compliment over hoe ik het gesprek had gevoerd…Ik wilde dit toch even terugkoppelen naar jullie! Glans werkt!!!!”

Ambassadeur Ouderbetrokkenheid – Anje Bechtel

 

Wil je meer weten? Neem contact met ons op en we bespreken wat er mogelijk is.

Delen met:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone