Hans Rendering

Hans: “Ouderbetrokkenheid met de Glans-techniek? Doen!”

De scholen: Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG)

sooog-logoStichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) verzorgt openbaar onderwijs op de scholen die onder haar gezag vallen. SOOOG is een professioneel lerende organisatie waarin kwalitatief goed onderwijs centraal staat.

Kenmerkend voor SOOOG scholen is dat ze veel aandacht besteden aan het uit het kind halen wat erin zit. Betrokkenheid van ouders is daar een belangrijk onderdeel van.


De ambassadeur: Hans Rendering
 – Clusterdirecteur

Waarom hebben jullie voor de Glans-techniek gekozen?

sooog“Een van de speerpunten in het strategisch beleidsplan van ons schoolbestuur is het verder ontwikkelen van de ouderbetrokkenheid. Via Internet kwam ik terecht bij de Glans-techniek. Daar las ik: ‘100% succesvolle ouderbetrokkenheid; het kán met de Glans-techniek’. Dit was wat ik zocht! Geen genoegen nemen met minder, maar – in het belang van alle kinderen – gaan voor een ambitieus doel!

Met vier schoolleiders heb ik inmiddels het eerste jaar van de leergang afgerond.

Samenvattend kan ik stellen dat het eerste jaar van de Glans-techniek ertoe geleid heeft dat de schoolleider bekwamer is geworden in het in gezamenlijkheid met het team vormgeven aan ouderbetrokkenheid. Ook heeft de Glans-techniek impact op de leerkrachten; ook zij leerden beter om te gaan met ouders.”

Hoe werken jullie met de Glans-techniek?

“We hebben de ‘train-de-trainer’ bijeenkomsten gevolgd.  Op locatie wordt met Marja Klaver elke les van de module met de schoolleiders voorbereid. Wij hebben dit als zeer inspirerend en nuttig ervaren. Niet alleen vanwege de theoretische verdieping van en praktische tips voor de komende les maar zeker ook vanwege het uitwisselen van ervaringen die de schoolleiders met het team hebben opgedaan naar aanleiding van een vorige les (leren van en met elkaar).

Het pakket ‘Glans-online’ bood naast veel achtergrondinformatie en mind-set video’s (eyeopeners van belang voor de visie op het omgaan met ouders!) een breed scala aan tools voor zowel de schoolleider als de leerkrachten. Je kan als schoolleider samen met je team echt praktisch aan de slag om educatief partnerschap binnen de school verder vorm te gaan geven.

Het boek ‘School en ouder – schouder aan schouder’, dat ook elke leerkracht heeft gekregen, is daarbij een praktisch naslagwerk gebleken.

Al met al reden genoeg voor mij en de schoolleiders om uit te zien naar het tweede jaar! Ouderbetrokkenheid met de Glans-techniek? Doen!”

Ook professioneel aan de slag met ouderbetrokkenheid? Bekijk hier informatie over het traject dat Hans met een aantal scholen volgde.

Delen met:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone