out-of-the-box-c

Hoe ziet jouw school er over 15 jaar uit?

Out-of-the-box

Of je nu architect of volger bent van de toekomstige veranderingen in het onderwijs en je school, een ding staat vast: het blijft niet zoals het nu georganiseerd is.

Want, zo concludeert het Platform Onderwijs2032, er is een nieuwe koers nodig. Een nieuwe koers voor de leerlingen, die nu voor het eerst naar school gaan. Deze nieuwe richting moet hen die kennis en vaardigheden meegeven, die ze nodig hebben om 2032 goed toegerust aan hun volwassen en werkende leven te beginnen.

 

Als je kiest voor de rol van architect, durf out-of-the-box te denken. Om zo samen met je team een lokkend perspectief te ontwikkelen. Hoe aanlokkelijker de stip op de horizon, hoe gemakkelijker je met je team de reis aanvaardt.

Ik heb drie invalshoeken gekozen, waarmee je naar het onderwijs en jouw school van 2032 kunt kijken. Ieder punt roept weer vervolgvragen op, die je hopelijk aansporen om verder te denken. Hoe staan jullie als school hierin?

Is er nog wel een klas met kinderen in 2032?

Is er een groepslokaal voor kinderen die min of meer samen een programma volgen? Of heeft elk lokaal flexibele wanden, zodat kinderen in steeds andere verbanden met elkaar kunnen werken? En welke lessen biedt de school de kinderen aan? Of heeft ieder kind een eigen persoonlijke leerroute? Opgeslagen in de eigen laptop? Doen de kinderen nog wat samen? En zo ja, wat dan?

In de school van 2032 draait het vast niet meer alleen om kennis. Persoonsvorming en maatschappelijke vorming worden als steeds belangrijker ervaren. Als het gaat om vaardig, aardig en waardig, dan hebben kinderen elkaar daarvoor nodig. Hoe faciliteer je als school hierin?

Welke stijl van leidinggeven en samenwerken past in 2032?

Is de school bevolkt met sterke onderwijsprofessionals die samen een professionele leergemeenschap vormen? Staat er dan aan het hoofd een schoolleider die deze leergemeenschap inspireert, uitdaagt en faciliteert? Of is het onderwijsteam zelfsturend? Welke ruimte hebben teams om zelf invulling te geven aan het onderwijsprogramma? Mogen zij dat afstemmen op hun leerlingen? Hoe passen onderwijstijd, lesvormen, de manier waarop leerlingen worden gegroepeerd en het gebruik van leermateriaal bij de gekozen inrichting van het onderwijs? En wat betekent dat voor de rol en benodigde vaardigheden van de leraar?

Hoe is de relatie met de ouders en de met de buurt?

Anno 2017 werken veel scholen als educatief partners met ouders samen. Kinderen die naar de basisschool gaan, hebben al een ontwikkeling doorgemaakt: thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. Gaan basisscholen aansluiten bij wat de kinderen al hebben geleerd? Wordt de samenwerking intensiever, zodat er een doorgaande lijn komt?

Scholen krijgen ook steeds meer een maatschappelijke rol. Zullen scholen nauw gaan samenwerken met maatschappelijke en culturele instellingen en sportverenigingen, zodat er kindcentra zijn waar je je kind van 7-7 naar toe kunt brengen? Wat vraagt dat van het team?

Zal de basisschool steeds meer een ontmoetingsplek voor de buurt worden? En wat definieert dan een goede samenwerkingsrelatie met ouders? Vraag dit om een andere invulling van deze relatie dan nu? En wat doet technologie voor de samenwerkingsrelatie. Gaan ouders via de sociale media meekijken in de klas? Worden ze gevraagd om mee te kijken of misschien zelfs te helpen met online werkportfolio’s van de kinderen?

Uitnodiging

Al met al veel vragen, die ook om stevige antwoorden vragen. Wat is jouw visie voor de toekomst en wat kun je dan nu doen om daar te komen?

Op het AVS-congres 2017 verzorg ik de workshop Routeplanner op weg naar 2032. Je ontdekt, op een verrassende wijze, welke toekomstbeelden schoolleiders hebben bij de school in 2032. En je stippelt de route uit om daar te komen. De workshop heeft een train-de-trainer karakter, zodat je na 17 maart met je team op weg kunt naar 2032. Kom je ook? Op de AVS site kun je je inschrijven.

Als je nu al een idee hebt van jouw school in 2032, wil je het me laten weten? Altijd leuk!

 

Delen met:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Blog, Glans-techniek.

Marja Klaver

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>