Ine Koenders

Ine: “We werken nu echt samen aan hetzelfde belang: dat van het kind.”

De school: OBS Harry Bannink

De Harry Banninkschool is een openbare basisschool in Enschede. De school heeft een multiculturele populatie, met kinderen uit gezinnen met diverse culturen en achtergronden. Er is een mix van hoger- en lager opgeleide ouders. Harry Bannink school

OBS Harry Bannink is een school waar je als kind leert jezelf zelfstandig, samen met anderen te ontwikkelen. Er wordt veel gedaan om de ouders actief te betrekken. Waar nodig worden ouders die niet bekend zijn met het Nederlandse schoolsysteem extra geïnformeerd over wat er van ze verwacht wordt en wat ze van school kunnen verwachten.

De ambassadeur: Ine Koenders – Directeur

Ine KoendersHoe werken jullie met de Glans-techniek in de school?

“We zijn aan het begin van dit schooljaar gestart met de Glans-techniek. We zijn onderdeel van Consent en wilden vanuit de stichting onze scholen iets aanbieden op het gebied van ouderbetrokkenheid. Aangezien de scholen allemaal heel verschillend zijn, past iedere school het op zijn eigen manier toe.

We hebben onze leerkrachten met de Glans-techniek verder toegerust om gesprekken met ouders gestructureerd te voeren. We hebben hiervoor een lijn gecreëerd door het schooljaar en de school heen. Bijvoorbeeld bij aanmelding van een nieuwe leerling noemen we al heel bewust de Glans-techniek. Zo weten ouders wat we van hen verwachten en op welke manier. Maar ook wat ze van ons kunnen verwachten. Dit startgesprek geeft ruimte om de wederzijdse ideeën ten aanzien van de schoolcarrière van het kind uit te spreken. Zo weten we wat we aan elkaar hebben. Gedurende het schooljaar hebben we bij aanvang én bij de afsluiting van het schooljaar een oudergesprek.”

Wat heeft de Glans-techniek jullie opgeleverd? Wat is er veranderd sinds de invoering van de Glans-techniek?

“We merken dat we nog beter een goede band opbouwen met alle ouders. We kunnen nu aan het begin van het jaar samen realistische verwachtingen uitspreken. Niet ieder kind wordt immers arts, ook al willen de ouders dat misschien graag. Belangrijk is dat het goed gaat met het kind en dat het kind leert wat het hoogst mogelijk is. Aan het einde van het jaar kunnen we samen terugblikken en bespreken wat er is gebeurd. Voorheen was dit afsluitende gesprek facultatief. Nu is dit een vast onderdeel, waarbij alle ouders worden uitgenodigd. Zo kan er in het nieuwe jaar weer fris begonnen worden.

Tevens is het contact laagdrempeliger geworden. We hadden bijvoorbeeld al koffie-inloopochtenden voor ouders, verzorgd door Welzijnswerk, rondom een bepaald thema. Zoals opvoedtips, gezond eten of kinderen & spelen. Nu ga ik daar regelmatig bewust bij zitten. Zo kunnen ouders hun ideeën en soms zorgen gemakkelijk delen.

Er is meer begrip over en weer en ouders zijn enthousiast. We werken immers aan hetzelfde belang: dat van het kind!”

Bekijk hier de videoreferentie van Ine:

Wil je persoonlijk contact met de ambassadeurs? Je kunt ze bellen of mailen. Neem hiervoor contact op met Klaver Coaching en Training. We hebben afgesproken dat afspraken via ons secretariaat worden ingepland.

Delen met:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone