verandering-600px

Succesvol veranderen doe je zo!

Een van de zeven competenties voor een leider is resultaatgericht zijn. Dat heb je nodig om veranderingen te laten slagen.

Dat doe je door het gewenste resultaat als richtlijn van je handelen te nemen. Wanneer je samen met je team het uiteindelijke gewenste resultaat concreet, specifiek en meetbaar verwoordt, kun je aan het einde van de rit successen vieren. Wanneer het resultaat toch uitblijft, kun je kijken wat er beter anders kan, om het gewenste resultaat wel te halen.

Weten wat je concreet wilt bereiken, geeft leraren focus en geeft het team een gezamenlijk doel, waarmee ze zich verbinden.

De casus: Glanzende driehoeken voor Stichting De Regenboog

De kernwaarden van De Regenboog, bestaande uit 30 basisscholen, zijn: excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbindend. Zij beloven de leerlingen: ‘Geef ons je talent, je krijgt er een toekomst voor terug’. Voor De Regenboog is de samenwerking in de driehoek leraar-ouder-kind essentieel en zijn goede driehoekgesprekken wezenlijk. De Regenboog wil dat in het schooljaar 2017-2018 meer driehoeken gaan Glanzen.

 In vijf stappen succesvol veranderen

1.    De visie, missie of ambitie

Verwoord met elkaar wat de visie en missie is. Daarmee bepaal je de bestemming en geef je betekenis aan de gewenste verandering. Neem hiervoor de tijd en vind een manier om overeenstemming te bereiken. Want pas dan kun je de verandering beginnen en weet je welke kant je op moet.

Het directieraad van De Regenboog buigt zich over twee vragen:

  • Welk kind in jouw school verdient het dat je niet met zijn ouders samenwerkt?
  • Op welke manier komen driehoekgesprekken tegemoet aan de kernwaarden en de belofte van De Regenboog

 Na drie intensieve besprekingen besluit het directieberaad dat elke school vanaf groep 4 toewerkt naar 80% glanzende driehoeken.

2.    Het belang

Ga samen op zoek naar het antwoord op de vraag; ‘What’s in it for me?’ Want veranderen wordt gemakkelijker als het een verbetering brengt.
‘Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bijeen, om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en het werk in te delen, maar leer mensen verlangen, naar een eindeloze zee.’

Iedere directeur bespreekt met het team welk effect glanzende driehoeken hebben op kinderen, ouders en leraren. De leraren vertellen dat zij inschatten dat zij zich gesteund zullen voelen, dat het fijn is als je er samen voor gaat, dat kinderen zich beter zullen ontwikkelen.

3.    Het plan

Ontwerp een doortimmerd plan. Besteed zowel aandacht aan de inhoud van de gewenste verandering als aan het feit dat je samen met je team deze verandering vorm moet geven. Verbind de geplande verandering aan inzichten uit de groepsdynamiek.

Het plan voor alle scholen van De Regenboog is om 3 driehoekgesprekken per jaar te voeren, vanaf groep 4. Het einddoel is dat aan het einde van het schooljaar 80% van de driehoeken glanst. Daarvoor staat de scholen een meetinstrument ter beschikking. Tegelijkertijd krijgt iedere directeur de gelegenheid de route hiernaar toe op maat te maken.

4.    De middelen

Onderzoek welke middelen je nodig hebt om het doel te halen. Welke kennis, kunde, welk materiaal en welke deskundigheid? Hoeveel tijd en van wie? Hoe meet je het resultaat? Wat moet je ontwikkelen, wat kun je kopen? Is er een overeenkomst tussen de middelen en de gewenste verandering? Zo ja, OK. Zo nee, pas dan de doelstelling aan, om teleurstelling te voorkomen. Of kijk of er meer middelen beschikbaar kunnen komen.

Het stafbureau van De Regenboog heeft een doorgaande lijn laten ontwikkelen van 3 driehoekgesprekken per jaar. Er is een regiegroep samengesteld met een externe deskundige, die tijd en middelen heeft gekregen om van dit project een succes te maken. Alle schoolteams hebben 3 dagdelen vrij geroosterd om geschoold en getraind te worden in driehoekgesprekken.

5.    De competenties

De gewenste verandering vraagt van de teamleden mogelijke nieuwe competenties. Breng de gevraagde competenties in kaart. Rust teamleden toe, zodat zij de gewenste verandering in praktijk kunnen brengen.

De schoolteams van De Regenboog krijgen eerst een algemene training in het voeren van betekenisvolle driehoekgesprekken. Leraren formuleren, op basis van de competentielijst, eigen leervragen. Er worden trainingen op maat gemaakt. Leraren krijgen de gelegenheid deze maatwerktrainingen te volgen.

Tot slot

Wil je resultaatgericht werken aan de door jou gewenste verandering? Maak de verandering meetbaar, uitdagend en aantrekkelijk. Wil je ontdekken of het schema in het plaatje hier bovenaan klopt, reflecteer op de laatste minder geslaagde verandering. Verwoord het algehele gevoel dat in je team is overgebleven. Is dat verwarring, weerstand, chaos, frustratie of angst? Kijk daarna in het schema of je herkent welke stap is overgeslagen.

Heb je aanvullingen, heb ik ergens niet aan gedacht of wil je op de hoogte gehouden worden van het verloop van het project op De Regenboog? Laat van je horen, je kunt hieronder een bericht achterlaten of contact met ons opnemen.

De diepte in met verandering
Wil je jouw veranderstrategie eens goed tegen het licht houden? Ik denk graag met je mee. Je kunt deelnemen aan de leergang ‘Leiding geven aan verandering’, gecertificeerd door het Schoolleidersregister.

Liever individuele aandacht? Het kan ook een-op-een. In de vorm van een kortdurend executive coachingstraject. Dat vind ik leuk, spannend, interessant en leerzaam. Want succesvol veranderen is een kunst en juist oefening baart kunst. Ik maak je graag deelgenoot van wat ik in de afgelopen 28 jaar, waarin ik onderwijsprofessionals begeleid, geleerd heb. En ik ga graag samen met jou de uitdaging aan om jouw verandering bij de succesvolle 30% te laten horen.

 

Delen met:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Blog.

Marja Klaver

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>