nienke-koertshuis-170px

Te laat-komers? Die hebben we niet meer!

Directeur Nienke Koertshuis koos ervoor om ouderbetrokkenheid een van de pijlers te maken op hun school in Overdinkel. Zij vertelt over de fantastische resultaten van het traject dat zij hiervoor bij ons volgden:

“We hadden als team de wens om het contact met de ouders verder te versterken. Om twee belangrijke redenen:

  1. We wilden een heldere visie rond ouderbetrokkenheid uitdragen. Zodat we als school, als team en als individuele leerkrachten echt náast alle ouders kunnen staan. We wilden duidelijkheid bieden aan de ouders door verwachtingen over en weer uit te spreken en afspraken te maken. Het doel: een optimale dynamiek creëren in de driehoek leraar-ouder-kind.
  2. Ons team was grotendeels nieuw. Dit traject was ook de perfecte mogelijkheid voor teambuilding. Gezamenlijk hebben we gekozen voor ouderbetrokkenheid als speerpunt voor onze school. Professionele begeleiding hierbij stond voor ons vast.”

We staan als team op één lijn, leerkrachten zijn zekerder

“We staan als team op één lijn, we reageren op dezelfde manier. Er zijn duidelijke afspraken met alle ouders. Zij weten nu precies waar ze aan toe zijn.

Als team hebben we gekeken op welke wijze we willen samenwerken met onze ouders. We hebben hiervoor een goede structuur opgezet zodat alle teamleden weten hoe te handelen. Onze leerkrachten zijn zekerder in het voeren van gesprekken met ouders. Ze voelen zich veilig en gesteund. En ze weten dat ik als directeur achter, naast of desnoods voor hen sta.”

Leerlingen komen niet meer te laat

“Bij de start van het schooljaar is er met alle ouders (vanaf groep 4 met hun kind) een welkomstgesprek. Daarin worden verwachtingen over en weer uitgesproken en afspraken gemaakt.

Een concreet voorbeeld hiervan is dat er nu veel minder leerlingen te laat komen. Onze afspraken hierover maken we duidelijk in dit gesprek. Bij 3 keer te laat komen zegt de leerkracht er iets van, bij 4 keer de directeur en bij 5 keer geven we het door aan de leerplichtambtenaar. Dit was altijd al de afspraak, maar het was niet bij alle ouders bekend. Ook sta ik als directeur bij het begin van elke schooldag op het plein. De IB’er staat bij de trap. Zo is het voor de ouders gemakkelijk om even contact te maken met een korte vraag of mededeling. Het gevolg is dat er bijna geen kind meer te laat komt. En het voorkomt onnodige en lastige gesprekken met ouders.

Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling

Een ander voorbeeld is dat we driehoekgesprekken voeren met de leerling erbij. Als onderdeel van het traject zijn onze leerkrachten daarvoor getraind in gespreksvaardigheden.

In deze gesprekken worden met ouders en leerlingen doelen afgesproken op sociaal-emotioneel gebied (bijvoorbeeld: de leerling wil graag meer vriendjes) en op cognitief gebied (bijvoorbeeld: de leerling wil graag de tafels kennen). Het gevolg is dat de leerling zich gehoord en serieus genomen voelt. Daarmee neemt hij of zij ook zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen ontwikkeling.

Interessant is dat er soms een nieuwe dynamiek tussen ouder en kind ontstaat. Bijvoorbeeld als de leerling zelf vraagt of het 1 keer per week overhoord kan worden door de ouder. Of de leerling geeft aan dat het overhoren eigenlijk niet gebeurt, maar dat het dat wel graag zou willen. Leerkrachten hebben geleerd om met deze – soms meervoudige – partijdigheid om te gaan. En ouders weten hierdoor ook beter hoe ze hun kind kunnen begeleiden.”

Zou je het traject aanraden aan andere scholen?

“Ik gun elke school zo’n traject! Als je van ouderbetrokkenheid een speerpunt wilt maken, geeft dit traject je de benodigde professionele vaardigheden en praktisch bruikbare handvatten en technieken. Ook wanneer je op teamniveau meer samenhang wil creëren en het belangrijk vindt om een gezamenlijke visie uit te dragen rond de samenwerking met ouders, is dit een uitstekende keuze. Ik kan het iedereen aanraden.”

 

Inspirerend? We bieden volop mogelijkheden om van ouderbetrokkenheid een succes te maken!

 

Delen met:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Blog, Glans-techniek.

Marja Klaver

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>